Copyright


Deze Afspraak website is een product van Nederlandse Service Apotheek Beheer B.V.

Het auteursrecht op al het materiaal op deze website berust bij Nederlandse Service Apotheek Beheer B.V.

Het materiaal op deze website is voor eigen persoonlijk gebruik. Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever (Nederlandse Service Apotheek Beheer B.V.) informatie (teksten, beelden, geluid en html-codes daaronder begrepen) openbaar te maken en te verveelvoudigen.